Úvod    Škola    Domov mládeže    Kontakty    eduroam    GDPR    Odkazy   Pošta    Suplování 
  
Úvod »rol

Rostlinolékařství (41-04-M/01)


PROFIL ABSOLVENTA ŠVP - Rostlinolékařství


Kód a název oboru: 41-04-M/01 Rostlinolékařství
Název ŠVP: Rostlinolékařství
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka vzdělání: 4 roky
Forma studia: denní
Datum platnosti: 1. 9. 2015

Studium je vhodné pro chlapce i děvčata, kteří mají rádi přírodu. Je ukončeno maturitní zkouškou.foto foto foto
foto

Uplatnění absolventů


- podnikatel v oboru distribuce a obchodování s ochrannými prostředky v zemědělství
- poradce v oboru diagnostiky a poradenství v zemědělské prvovýrobě
- specialista na racionální využití všech látek (pesticidů, hnojiv) na ochranu rostlin v zemědělských a zahradnických podnicích
- odborník pracovišť ochrany životního prostředí, krajiny a půdy
- technik výzkumných a zkušebních pracovišť v oblasti zemědělství
- student na vysoké škole
- majitel řidičského průkazu skupiny B a T
- zástupce prodejních firem v oblasti ochrany rostlin

V průběhu čtyřletého studia se naučíš:


a) teoretická část
- znát pěstovat rostliny v různých podmínkách
- získáš přehled o ochraně rostlin
- naučíš se pracovat s moderní výpočetní technikou
- budeš ovládat cizí světový jazyk
- naučíš se pracovat s legislativou pro ochranu rostlin
- poznáš významné škůdce a choroby zemědělských rostlin
- budeš umět léčit nemocné rotliny

b) praktická část
- tvarovat a udržovat zahradní dřeviny a plochy
- obsluhovat zahradní techniku
foto foto foto
- získáš řidičský průkazu na traktor a osobní automobil
- můžeš získat řidičský průkaz na motocykl a nákladní automobil

Nedílnou součástí praktické výuky jsou praxe v moderních provozech, odborné exkurze, návštěvy výstav a předvádění nové techniky.