Zaměření činnosti

Absolventi škole

1)     Spolupráce absolventů při zajišťování praxe a praktických cvičení
- zapůjčení strojů a zařízení
- umožnění praxe v podnicích absolventů a na jejich obvodech
- pomoc při zajišťování jiných pracovišť pro praxi

2)    Spolupráce při dovybavování školy
- pomoc při zajišťování cenově výhodnějších strojů a zařízení
- zajištění slev a reklamních nákupů
- darování vyřazených strojů pro funkční modely

3)      Pomoc při aktualizaci a zkvalitňování výuky
- výměna informací o nových nebo modernizovaných provozech
- získávání fotodokumentace a videozáznamů
- předávání informací a konání odborných přednášek, seminářů, výstav a přehlídek, na které jsou podniky nebo podnikatelé přímo zváni

4)      Spolupráce při získávání míst pro absolventy
- oznámení volných míst a potřeby umístění absolventů škole

5)      Spolupráce při vytváření fondu NADACE
- propagace významu fondu
- dary
- akce na podporu NADACE

 

Škola absolventům

1)      Poskytnout prostory školy ke konání seminářů, školení, výstav a přehlídek

 2)      Průběžně informovat o úrovni, rozvoji a perspektivách školy

 3)      Půjčovat absolventům dle potřeby literaturu, časopisy, videokazety

 4)      Bezplatně poskytovat služby ZIS absolventům

 5)      Informovat o volných místech, možnostech umístění eventuálně doporučit absolventy do místa

 6)      Poskytovat nebo zprostředkovat poradenskou službu

 7)      Zvát na akce pořádané školou i ve škole

 8)      Zveřejňovat a propagovat činnost klubu, získávat další absolventy