Konverzační kurz základní

Učebnice:
Vlastní materiály lektora

Počet hodin týdně:
2 hodiny

Během studia budou zopakovány tyto gramatické okruhy:

Během kurzu bude procvičena slovní zásoba a její aktivní užití v těchto konverzačních okruzích: