logo
   České Budějovice, Rudolfovská 92, 372 16, tel.: 387 924 111, e-mail: skola@soscb.cz                  

Zahradnictví (41-44-M/01)


Studium je vhodné pro chlapce i děvčata, kteří mají rádi přírodu. Je ukončeno maturitní zkouškou.foto foto foto

Uplatnění absolventů


- technik výsadby a údržby zahrad, parků a sadů
- podnikatel v aranžování a prodeji květin
- podnikatel na úseku projektování a údržby zeleně
- technik produkčních a šlechtitelských sadů
- pracovník zpracovatelských podniků
- pracovník na úsecích ochrany a tvorby životního prostředí
- soukromý podnikatel v oboru zahradnictví
- studium na vysoké škole
- zastoupení zahraničních prodejních firem

V průběhu čtyřletého studia se naučíš:


a) teoretická část
- navrhovat zahrady a parky
- znát pěstovat rostliny v různých podmínkách
- znát vlastnosti a použití různých materiálů při aranžování květin
- získáš přehled o ochraně, údržbě a prodeji rostlin
- naučíš se pracovat s moderní výpočetní technikou
- součástí studia je také výuka vybraného světového jazyka

b) praktická část
- pracovat s ručním dřevo a kovo obráběcím nářadím
- aranžovat a vázat ze suchých rostlin
- aranžovat a vázat ze živých rostlin
foto foto foto
- tvarovat a udržovat zahradní dřeviny a plochy
- navrhovat zahrady a parky
- obsluhovat zahradní techniku
- získáš řidičský průkazu na osobní automobil
- můžeš získat řidičský průkaz na motocykl a nákladní automobil

Nedílnou součástí praktické výuky jsou praxe v moderních provozech, odborné exkurze, návštěvy výstav a předvádění nové techniky.

© Ing. Roman Blábolil
České Budějovice, 31. ledna 2017
Celkový počet přístupů na naše www stránky od 20. dubna 2004: 8724909