logo
   České Budějovice, Rudolfovská 92, 372 16, tel.: 387 924 111, e-mail: skola@soscb.cz                  

Rostlinolékařství (41-04-M/01)


Studium je vhodné pro chlapce i děvčata, kteří mají rádi přírodu. Je ukončeno maturitní zkouškou.foto foto foto

Uplatnění absolventů


- podnikatel v oboru distribuce a obchodování s ochrannými prostředky v zemědělství
- podnikatel v oboru diagnostiky a poradenství v zemědělské prvovýrobě
- specialista na racionální využití všech látek (pesticidů, hnojiv) na ochranu rostlin v zemědělských a zahradnických podnicích
- specialista pracovišť ochrany životního prostředí, krajiny a půdy
- technik výzkumných a zkušebních pracovišť v oblasti zemědělství
- studium na vysoké škole
- řidičský průkaz skupiny B a T
- studium na vysoké škole
- zastoupení zahraničních prodejních firem

V průběhu čtyřletého studia se naučíš:


a) teoretická část
- znát pěstovat rostliny v různých podmínkách
- získáš přehled o ochraně rostlin
- naučíš se pracovat s moderní výpočetní technikou
- součástí studia je také výuka vybraného světového jazyka
- naučíš se pracovat s legislativou pro ochranu rostlin
- poradíš si se škůdci a chorobami rostlin

b) praktická část
- pracovat s ručním dřevo a kovo obráběcím nářadím
- tvarovat a udržovat zahradní dřeviny a plochy
- obsluhovat zahradní techniku
- získáš řidičský průkazu na traktor a osobní automobil
- můžeš získat řidičský průkaz na motocykl a nákladní automobil

Nedílnou součástí praktické výuky jsou praxe v moderních provozech, odborné exkurze, návštěvy výstav a předvádění nové techniky.

© Ing. Roman Blábolil
České Budějovice, 31. ledna 2017
Celkový počet přístupů na naše www stránky od 20. dubna 2004: 8724820